Program 2023


Piatok 13. 10. 2023

08:00 – 8:30     Check in, Registrácia

8.30 – 10.35     Odborný blok I.

 • Hadvig S. (CINRE) – Včasné trombo-embolické komplikácie po PEVAR 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Drobný P. (CINRE) – Embolizácia cerebelárnej AVM z kombinovaného prístupu 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Vdovcová M. (Medicentrum) – Cerebrálne venózne malformácie v MR obraze 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Daxner M. (SÚSCCH) – Raritná komplikácia po TEVAR 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Sivák J. (SÚSCCH) – Non-compliance pacienta po endovaskulárnom ošetrení JAAA 15min prednáška + 10 min.diskusia

10:35 10:50 Coffee break

10:50 12:55 Odborný blok II.

 • Sucháč M. (SÚSCCH) – Novinky v terapií akútnej komplikovanej disekcie Standford B 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Krkoška A., Zeleňák K., Soršák J., Vorčák M. (UNM) – Endovaskulárne ošetrenie stenózy AIC s nutnosťou periprocedurálnej KPR 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Danček F., Žilinčan M. (FNsP BB) – Ako BRTO skončilo TIPSom 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Opravil Z. (FNsP BB) – Nečakaná komplikácia flowdivertera 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Špak Ľ. (FNsP Prešov) – Extrakcia stentu a jej nástrahy 15min prednáška + 10 min.diskusia

12:55 – 13:55 Obed

13:55 16:00 Odborný blok III.

 • Špak Ľ. (FNsP Prešov) – Perkutánny uzáver iatrogénnej pseudoaneuryzmy – pre lekára s trombinofóbiou 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Macej M., Dorušinec M. (FNsP Prešov) – Embolizacia Celt systému po jeho implantácii 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Makovník M., Hergel M., Marko M. (NOÚ) – Komplikované ablácie – tipy a triky 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Marko M., Makovník M., Hergel M. (NOÚ) – Komplikované biopsie – tipy a triky 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Hergel M., Makovník M., Marko M. (NOÚ) – Komplikované drenáže – tipy a triky 15min prednáška + 10 min.diskusia

16.00 16.15 Coffee break

16.15 18.20 Odborný blok IV.

 • Pataky Š., Pedowski P., Fedorko J. (UNLP Košice) – Periprocedurálne hemoragické komplikácie endovaskulárnej liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody – naše neslávne skúsenosti 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Koščo M., Kožár V. (VÚSCCH) – Naše ”skúsenosti” s TAVI 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Moščovič M., Koščo M. (VÚSCCH) – Možné komplikácie pri zavádzaní dializačných prístupov 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Bažík R. (UNB) – Vymasíruj si svoj flowdiverter 15min prednáška + 10 min.diskusia
 • Mikuláš J. (CINRE) – Možnosti opakovanej trombektómie Basilar A. 15min prednáška + 10 min.diskusia