Kontakt


Organizačný výbor TIK TAK 2023

GSM: +421 903 953 435
E- mail: tiktak@motionzone.sk